Wij zijn verhuisd naar een nieuw adres. Zijlweg 144 Haarlem. Bekijk hier de routebeschrijving.

Narcose en Sedatie

Plaatselijke verdoving wordt gebruikt tijdens de meeste tandheelkundige en chirurgische behandelingen, maar veel behandelingen kunnen worden voorzien van extra comfort.

Wat is Sedatie of Narcose?

Sedatie is een semi-bewuste toestand die resulteert in afwezigheid van angst, pijn en bewustzijn. Kalmerende medicijnen worden toegediend om een volledige ontspanning gedurende de gehele behandeling te realiseren. Als er extra medicijnen worden toegediend resulteert dat in steeds diepere slaap of volledige narcose. In onze praktijk wordt alleen lichte sedatie toegepast. Voor uitzonderingsgevallen indien narcose nodig is  dan wijken we uit naar het ziekenhuis voor behandeling in de operatiekamer in samenwerking met het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het Spaarnegasthuis waar tandarts van den Berg in deeltijd werkzaam is. Het voordeel van lichte intraveneuze sedatie ten opzichte van narcose is dat geen beademingsbuis in de keel geplaatst hoeft te worden hetgeen toch altijd een aantal dagen een ander gevoel in de keel geeft. Het niet meemaken van de behandeling is vergelijkbaar. 

Hoe wordt de medicatie toegediend?

De medicatie wordt intraveneus (IV) via een infuus toegediend. Dit is de manier om zo voorspelbaar en nauwkeurig mogelijk medicatie toe te dienen. Als extra medicatie nodig is, voor of tijdens de behandeling, dan is het infuus de meest voorspelbare manier voor toediening van medicatie.

Is IV Sedatie veilig?

Hele lichte intraveneuze sedatie in een praktijk van een goed opgeleide en ervaren tandarts is net zo veilig als het verkrijgen van deze medicatie in een ziekenhuis.

Meer informatie?

Een groot aantal patiënten zijn onder lichte intraveneuze sedatie behandeld. De tandheelkundige behandelingen die werden uitgevoerd bestonden uit parodontale behandelingen, uitgebreide implantologie waaronder sinuslifting en extracties. Tevens werden voor andere tandartsen de sedatie verzorgd.

De ervaringen van onze patiënten zijn tot nu toe bijzonder positief: opvallend is dat postoperatief minder pijn ervaren wordt en een hoge mate van compliance bereikt wordt.

In het TP verscheen eerder dit jaar een artikel waarin uitgebreid wordt ingegaan op deze werkwijze. Hoogleraar anesthesiologie Benedikt Preckel vertelt onder andere waarom hij de intraveneuze lichte sedatie onderstreept. Ook mogelijke twijfels over lichte intraveneuze sedatie met het door ons gebruikte Midazolam komen aan bod.

Overigens, het overgrote deel van alle behandelingen wordt natuurlijk gewoon onder lokale anesthesie uitgevoerd en is sedatie helemaal niet nodig. Alleen op verzoek van de patiënt en in overleg met de verwijzer zal voor sedatie gekozen worden.

Wilt u meer weten? Hier leest het hele artikel. En heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag voor u!