Media


Lichte intraveneuze sedatie met midazolam door de tandarts als alternatief voor narcose

Ongeveer 800.000 Nederlanders gaan niet naar de tandarts vanwege angst. De psychologische gedragstherapeutische benadering om angst te behandelen wordt in Nederland uitgebreid onderwezen aan de verschillende academische opleidingen tandheelkunde en toegepast in de praktijk. Voor de medicamenteuze behandeling gebruiken tandartsen in Nederland lachgassedatie, orale toediening van benzodiazepinen en narcose.


lees meer

Veiligheid van sedatie met midazolam voor tandheelkundige behandelingen

In de decembereditie van 2014 publiceerden T.H. van den Berg en B. Preckel een artikel met als titel ‘Lichte intraveneuze sedatie met midazolam door de tandarts’. Hierop reageerden Broers et al met de mening dat intraveneuze sedatie met midazolam in handen van een tandarts onveilig is voor de patiënt. In deze publicatie gaan auteurs Van den Berg en Preckel op de punten van kritiek in.


lees meer

Lichte intraveneuze sedatie

Naast conservatieve behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie en algehele narcose, is de toepassing van lichte intraveneuze sedatie door de tandarts een interessante behandeltechniek die van meerwaarde kan zijn bij de behandeling van angstige patiënten in de tandartspraktijk. Tijl van den Berg, die lichte intraveneuze sedatie toepast, is super enthousiast over de innovatieve ontwikkelingen van deze techniek. Het zou goed zijn als meer tandartsen zich hiervoor openstellen, aldus hoogleraar anesthesiologie Benedikt Preckel.


lees meer

Intraveneuze sedatie door de tandarts, een serieus alternatief - Tijl van den Berg

Intraveneuze sedatie door de tandarts, een serieus alternatief voor behandeling onder volledige narcose. Deze PED/TED talk is opgenomen als onderdeel van het 80 jarig lustrum van de NVvP. 

De gangbare praktijk om in Nederland aan angst en psychotrauma het hoofd te bieden zijn een gedragsmatige benadering met daarnaast behandeling onder sedatie met lachgas en/of algehele narcose. Een nieuwe ontwikkeling binnen Nederland is de intraveneuze sedatie die meer controle geeft over de duur en diepte van de sedatie. Hierdoor zijn uitgebreide parodontale en implantologische behandelingen -ook voor de aller angstigste volwassenen- binnen handbereik zonder dat narcose nodig is. De behandeling van cases worden als illustratie gebruikt voor de indicatiestelling. 

De PED/TED talks zijn opgenomen als onderdeel van het 80 jarig lustrum van de NVvP. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen.


lees meer

Precare Mondzorg

Voor het programma Lifestyle Experience van RTL 4 werd Tijl van den Berg geïnterviewd over de psychologische behandeling van angst voor de tandarts. Tijl is parodontoloog en behandeld angstige patiënten met tandvlees problemen, parodontitis en implantaten onder intraveneuze sedatie. Dit is een vorm van heel lichte narcose zodat de patient niets van de behandeling merkt. Patiënten zijn hierover zeer tevreden. Tijl past deze behandeling toe bij enkele praktijken in Nederland: PreCare Mondzorg in Den Haag, Parodontologie Haarlem, Praktijk voor Parodontolgie en Implantologie Arnhem, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Verder heeft Tijl een onderzoeksaanstelling bij de afdeling Anesthesiologie van het AMC. Overigens gaat Tijl's voorkeur uit naar psychologische begeleiding van patiënten met ernstige angst voor de tandarts.


lees meer

Kiez Comfort: de werkwijze, én de gedachte daarachter.

Deze film gaat over tandarts Tijl van den Berg. Tijl, het gezicht achter 'Kiez Comfort', is paradontoloog en implantoloog. Voor de veelal complexe behandelingen gebruikt Tijl een bijzondere manier van verdoven. Kijk maar! In opdracht van Edith van Beek / In Vorm. Regie, interview, camera en montage: Suzanne Sandberg en Siebe Meijer / Sterk Verhaal.


lees meer